Image Alt

Zásady ochrany osobných údajov

  /  Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov
Posledná aktualizácia 5. apríla 2024
Dátum účinnosti 5. apríla 2024


Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti Localreality sro, Tri vody V 1618/54, Slovensko 900 45, Slovensko, email: info@localreality.sk, telefón: +421914277076 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme, keď použite našu webovú stránku ( https://localreality.sk ). (služba“). Prístupom alebo používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v službe. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v Službe a váš pokračujúci prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE:
Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, použijeme na nasledujúce účely:

  • Marketing / Propagačné
  • Posudky
  • Zber spätnej väzby od zákazníkov
  • Cielená reklama

    Ak chceme použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré súhlas udeľujete, pokiaľ od nás nebude vyžadované inak. zákona.

VAŠE PRÁVA:
V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Pre uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na info@localreality.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete môcť pristupovať k službám, pre ktoré boli vaše informácie požadované, alebo ich používať.

COOKIES:
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame tieto a vaše voľby v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

BEZPEČNOSŤ:
Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a následne nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

ODKAZY NA TRETIE STRANY A POUŽITIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:
Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú zásadami ochrany osobných údajov a inými postupmi akýchkoľvek tretích strán, vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú stránku alebo službu, ktorá môže byť prístupná prostredníctvom odkazu na Službu. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

SŤAŽNOSTI / ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV:
V prípade, že máte otázky týkajúce sa spracovávania vašich údajov, ktoré sú u nás dostupné, môžete sa obrátiť na nášho Grievance Officer na adrese Localreality sro, Tri vody V 1618/54, email: info@localreality.sk. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

You don't have permission to register