Služby

Nizšie nájdete zoznam služieb ktoré vám naša realitná kancelária Local Reality dokáže ponúknuť a zastrešiť.
Finančné poradenstvo

Finančné poradenstvo:

Local reality Vám ponúka bezplatnú službu nášho finančného poradcu, ktorý má 12 ročné skúsenosti vo financiách . Pomôže Vám pri vybavení hypotekárneho úveru alebo poistenia kupovanej nehnuteľnosti. Táto služba Vám ušetrí veľa času a hlavne peňazí. Naším partnerom vo svete financií je spoločnosť Swiss Life Select, ktorá patrí medzi trojicu najvýznamnejších finančno-sprostredkovateľských spoločností na Slovensku. Svoju sprostredkovateľskú činnosť orientuje bez výnimky na kvalitu a záujmy klienta. Náš finančný špecialista vykonáva svoju činnosť na základe licencie udelenej Národnou bankou Slovenska.
Naši klienti veľmi často využívajú túto službu pri vybavovaní hypotekárneho úveru pri kúpe nehnuteľnosti. Vybavenie úveru je zvyčajne dlhý a náročný proces. Úlohou nášho finančného poradcu je zabezpečiť všetky úkony, ktoré s týmto procesom súvisia tak, aby aby ste vy nemali žiadne starosti.
Finančné poradenstvo

Finančné poradenstvo:

Local reality Vám ponúka bezplatnú službu nášho finančného poradcu, ktorý má 12 ročné skúsenosti vo financiách . Pomôže Vám pri vybavení hypotekárneho úveru alebo poistenia kupovanej nehnuteľnosti. Táto služba Vám ušetrí veľa času a hlavne peňazí. Naším partnerom vo svete financií je spoločnosť Swiss Life Select, ktorá patrí medzi trojicu najvýznamnejších finančno-sprostredkovateľských spoločností na Slovensku. Svoju sprostredkovateľskú činnosť orientuje bez výnimky na kvalitu a záujmy klienta. Náš finančný špecialista vykonáva svoju činnosť na základe licencie udelenej Národnou bankou Slovenska.
Naši klienti veľmi často využívajú túto službu pri vybavovaní hypotekárneho úveru pri kúpe nehnuteľnosti. Vybavenie úveru je zvyčajne dlhý a náročný proces. Úlohou nášho finančného poradcu je zabezpečiť všetky úkony, ktoré s týmto procesom súvisia tak, aby aby ste vy nemali žiadne starosti.

Finančné služby:

Okrem našich ostatných služieb sme tu aj pre vaše finančné potreby. S našimi finančnými službami vám prinášame jednoduchosť a efektivitu, keďže všetko máte pod jednou strechou. Týmto spôsobom nielenže ušetríte čas, ale aj peniaze, pretože ponúkame výhodné podmienky na trhu. S našou kompletnou ponukou môžete mať istotu, že všetky vaše finančné potreby budú uspokojené. Okrem toho poskytujeme aj doživotný servis, čo znamená, že sme tu pre vás nielen teraz, ale aj v budúcnosti. A aby sme vám poskytli ešte väčší pokoj, ponúkame aj poistenie nehnuteľností, čím vám zaručujeme bezpečnosť voči nečakaným udalostiam. S nami máte všetko, čo potrebujete pre svoje finančné zabezpečenie.
Finančné služby
Finančné služby

Finančné služby

Okrem našich ostatných služieb sme tu aj pre vaše finančné potreby. S našimi finančnými službami vám prinášame jednoduchosť a efektivitu, keďže všetko máte pod jednou strechou. Týmto spôsobom nielenže ušetríte čas, ale aj peniaze, pretože ponúkame výhodné podmienky na trhu. S našou kompletnou ponukou môžete mať istotu, že všetky vaše finančné potreby budú uspokojené. Okrem toho poskytujeme aj doživotný servis, čo znamená, že sme tu pre vás nielen teraz, ale aj v budúcnosti. A aby sme vám poskytli ešte väčší pokoj, ponúkame aj poistenie nehnuteľností, čím vám zaručujeme bezpečnosť voči nečakaným udalostiam. S nami máte všetko, čo potrebujete pre svoje finančné zabezpečenie.
agent kupujúceho

Agent kupujúceho:

Agent kupujúceho, známy aj ako nákupný agent, je realitný profesionál, ktorý zastupuje kupujúcich nehnuteľností pri nákupe domov, bytov alebo iných druhov nehnuteľností. Jeho úlohou je pomôcť kupujúcim nájsť a získať nehnuteľnosť, ktorá spĺňa ich potreby a rozpočet, a zabezpečiť, aby celý proces prebiehal hladko.
Kľúčové body, ktoré charakterizujú úlohu agenta kupujúceho:
 • Zastupovanie záujmov kupujúceho: Na rozdiel od predajného agenta, ktorý zastupuje predajcu, agent kupujúceho pracuje výlučne v prospech kupujúceho.
 • Hľadanie nehnuteľností: Agent kupujúceho pomáha klientom hľadať nehnuteľnosti, ktoré spĺňajú ich špecifikácie.
 • Odborné poradenstvo: Poskytuje odborné poradenstvo týkajúce sa trhovej hodnoty nehnuteľností, stavu nehnuteľnosti, právnych a regulatívnych požiadaviek a potenciálnych rizík spojených s kúpou.
 • Vyjednávanie: Jednou z kľúčových úloh agenta kupujúceho je vyjednávanie s predajcom alebo jeho agentom o cene a iných zmluvných podmienkach.
 • Proces kúpy: Agent kupujúceho sprevádza kupujúceho celým procesom kúpy, od podania ponuky cez vybavovanie financovania, home inspections (kontrola stavu nehnuteľnosti), až po záverečné uzavretie kúpy.
 • Sieť kontaktov: Agenti kupujúceho majú často rozsiahlu sieť kontaktov v oblasti nehnuteľností, vrátane hypotekárnych poradcov, staviteľov, inšpektorov a právnikov, ktorí môžu byť kupujúcim nápomocní.
 • agent kupujúceho

  Agent kupujúceho

  Agent kupujúceho, známy aj ako nákupný agent, je realitný profesionál, ktorý zastupuje kupujúcich nehnuteľností pri nákupe domov, bytov alebo iných druhov nehnuteľností. Jeho úlohou je pomôcť kupujúcim nájsť a získať nehnuteľnosť, ktorá spĺňa ich potreby a rozpočet, a zabezpečiť, aby celý proces prebiehal hladko.
  Kľúčové body, ktoré charakterizujú úlohu agenta kupujúceho:
 • Zastupovanie záujmov kupujúceho: Na rozdiel od predajného agenta, ktorý zastupuje predajcu, agent kupujúceho pracuje výlučne v prospech kupujúceho.
 • Hľadanie nehnuteľností: Agent kupujúceho pomáha klientom hľadať nehnuteľnosti, ktoré spĺňajú ich špecifikácie.
 • Odborné poradenstvo: Poskytuje odborné poradenstvo týkajúce sa trhovej hodnoty nehnuteľností, stavu nehnuteľnosti, právnych a regulatívnych požiadaviek a potenciálnych rizík spojených s kúpou.
 • Vyjednávanie: Jednou z kľúčových úloh agenta kupujúceho je vyjednávanie s predajcom alebo jeho agentom o cene a iných zmluvných podmienkach.
 • Proces kúpy: Agent kupujúceho sprevádza kupujúceho celým procesom kúpy, od podania ponuky cez vybavovanie financovania, home inspections (kontrola stavu nehnuteľnosti), až po záverečné uzavretie kúpy.
 • Sieť kontaktov: Agenti kupujúceho majú často rozsiahlu sieť kontaktov v oblasti nehnuteľností, vrátane hypotekárnych poradcov, staviteľov, inšpektorov a právnikov, ktorí môžu byť kupujúcim nápomocní.
 • Property manažment:

  Property management, alebo správa nehnuteľností, je odbor zaoberajúci sa operatívnym, finančným a administratívnym riadením nehnuteľností na účely ich prenájmu alebo využitia. Cieľom property managementu je maximalizovať výnosy z nehnuteľností a zároveň udržiavať ich hodnotu a zabezpečiť pohodlie a spokojnosť nájomcov.
  Kľúčové aspekty a úlohy, ktoré správa nehnuteľností zahŕňa:
 • Prenájom a marketing nehnuteľností: Správca nehnuteľností sa zaoberá hľadaním a výberom vhodných nájomcov. Zodpovedá za marketingové aktivity, ako sú inzeráty, prehliadky nehnuteľností a vyjednávanie nájomných podmienok.
 • Správa nájomných zmlúv: Vytvára a spravuje nájomné zmluvy, zabezpečuje, aby boli v súlade s platnými zákonmi a reguláciami. Monitoruje platby nájmu, zaoberá sa omeškaniami a vykonáva potrebné kroky v prípade porušenia zmluvy nájomcom.
 • Údržba a opravy: Zabezpečuje pravidelnú údržbu a rýchle opravy nehnuteľnosti, aby bola zachovaná jej hodnota a zabezpečený komfort nájomcov. Správca má na starosti aj plánovanie a vykonávanie väčších rekonštrukcií alebo vylepšení.
 • Finančné riadenie a účtovníctvo: Vedieme finančné záznamy o všetkých príjmoch a výdavkoch spojených s nehnuteľnosťou. Pripravujeme rozpočty, vykonávame platby za služby a dane, a zostavujeme finančné výkazy pre majiteľa nehnuteľnosti.
 • Dodržiavanie zákonov a regulácií: Správca musí mať aktuálne informácie o všetkých relevantných zákonoch a reguláciách týkajúcich sa prenájmu nehnuteľností, vrátane bezpečnostných predpisov, zákonov o ochrane nájomcov a stavebných predpisov.
 • Komunikácia s nájomcami: Správca slúži ako spojka medzi majiteľom nehnuteľnosti a nájomcami. Rieši požiadavky nájomcov, sťažnosti, konflikty a zabezpečuje, aby obidve strany boli s nájomným vzťahom spokojné.
 • Marketing a trhová analýza: Zabezpečíme, že nájomné sadzby sú konkurencieschopné, správcovia nehnuteľností vykonávajú pravidelnú trhovú analýzu. Umožňuje to optimalizovať výšku nájmu a minimalizovať obdobie neobsadenosti nehnuteľnosti.
 • property manažment
  property manažment

  Property manažment

  Property management, alebo správa nehnuteľností, je odbor zaoberajúci sa operatívnym, finančným a administratívnym riadením nehnuteľností na účely ich prenájmu alebo využitia. Cieľom property managementu je maximalizovať výnosy z nehnuteľností a zároveň udržiavať ich hodnotu a zabezpečiť pohodlie a spokojnosť nájomcov.
  Kľúčové aspekty a úlohy, ktoré správa nehnuteľností zahŕňa:
 • Prenájom a marketing nehnuteľností: Správca nehnuteľností sa zaoberá hľadaním a výberom vhodných nájomcov. Zodpovedá za marketingové aktivity, ako sú inzeráty, prehliadky nehnuteľností a vyjednávanie nájomných podmienok.
 • Správa nájomných zmlúv: Vytvára a spravuje nájomné zmluvy, zabezpečuje, aby boli v súlade s platnými zákonmi a reguláciami. Monitoruje platby nájmu, zaoberá sa omeškaniami a vykonáva potrebné kroky v prípade porušenia zmluvy nájomcom.
 • Údržba a opravy: Zabezpečuje pravidelnú údržbu a rýchle opravy nehnuteľnosti, aby bola zachovaná jej hodnota a zabezpečený komfort nájomcov. Správca má na starosti aj plánovanie a vykonávanie väčších rekonštrukcií alebo vylepšení.
 • Finančné riadenie a účtovníctvo: Vedieme finančné záznamy o všetkých príjmoch a výdavkoch spojených s nehnuteľnosťou. Pripravujeme rozpočty, vykonávame platby za služby a dane, a zostavujeme finančné výkazy pre majiteľa nehnuteľnosti.
 • Dodržiavanie zákonov a regulácií: Správca musí mať aktuálne informácie o všetkých relevantných zákonoch a reguláciách týkajúcich sa prenájmu nehnuteľností, vrátane bezpečnostných predpisov, zákonov o ochrane nájomcov a stavebných predpisov.
 • Komunikácia s nájomcami: Správca slúži ako spojka medzi majiteľom nehnuteľnosti a nájomcami. Rieši požiadavky nájomcov, sťažnosti, konflikty a zabezpečuje, aby obidve strany boli s nájomným vzťahom spokojné.
 • Marketing a trhová analýza: Zabezpečíme, že nájomné sadzby sú konkurencieschopné, správcovia nehnuteľností vykonávajú pravidelnú trhovú analýzu. Umožňuje to optimalizovať výšku nájmu a minimalizovať obdobie neobsadenosti nehnuteľnosti.
 • bezplatné ocenenie nehnuteľnosti

  Bezplatné ocenenie nehnuteľnosti:

  Bezplatné ocenenie nehnuteľnosti, predstavuje atraktívnu službu, ktorú ponúkame našim klientom, zameranú na poskytnutie presného a objektívneho zhodnotenia hodnoty vašej nehnuteľnosti. Táto služba je určená pre majiteľov domov, bytov, pozemkov a iných typov nehnuteľností, ktorí uvažujú o predaji alebo prenájme svojho majetku a potrebujú spoľahlivý odhad ich trhovej hodnoty.
  Prečo by ste mali využiť našu službu bezplatného ocenenia:
 • Profesionálny pohľad: Naše ocenenie vykonávajú skúsení odborníci s hlbokými znalosťami lokálneho trhu s nehnuteľnosťami. Využívame najnovšie trhové údaje a pokročilé hodnotiace metódy, aby sme zabezpečili, že ocenenie vašej nehnuteľnosti je čo najpresnejšie.
 • Objektívnosť a presnosť: Naším cieľom je poskytnúť vám objektívne a spravodlivé ocenenie vašej nehnuteľnosti. Odhad hodnoty je založený na komplexnej analýze viacerých faktorov vrátane polohy, veľkosti, stavu a aktuálnych trhových trendov.
 • Rýchlosť a pohodlie: Chápeme, že váš čas je cenný. Preto sme zaviedli efektívny proces, ktorý zabezpečuje, že dostanete ocenenie vašej nehnuteľnosti rýchlo a bez zbytočných komplikácií. Všetko, čo potrebujete urobiť, je vyplniť jednoduchý formulár na našej webovej stránke, a my sa postaráme o zvyšok.
 • Základ pre informované rozhodnutia: S presným ocenením vašej nehnuteľnosti môžete prijať informované rozhodnutia o jej predaji alebo prenájme. Či už plánujete nehnuteľnosť uviesť na trh, hľadáte financovanie alebo len chcete vedieť jej aktuálnu hodnotu, naše bezplatné ocenenie vám poskytne potrebný základ.
 • Bez záväzkov: Táto služba je úplne bezplatná a nevyžaduje od vás žiadne záväzky. Ponúkame ju ako súčasť nášho záväzku poskytovať hodnotu a podporu našim klientom pri ich rozhodovacích procesoch týkajúcich sa nehnuteľností.

 • Naše bezplatné ocenenie nehnuteľnosti je navrhnuté tak, aby poskytovalo rýchle, presné a dôveryhodné informácie, ktoré potrebujete na správne riadenie vašich nehnuteľností. Nechajte nás pomôcť vám odhaliť skutočnú hodnotu vášho majetku s profesionálnym a priateľským prístupom, na ktorý sa môžete spoľahnúť.
  bezplatné ocenenie nehnuteľnosti

  Bezplatné ocenenie nehnuteľnosti

  Bezplatné ocenenie nehnuteľnosti, predstavuje atraktívnu službu, ktorú ponúkame našim klientom, zameranú na poskytnutie presného a objektívneho zhodnotenia hodnoty vašej nehnuteľnosti. Táto služba je určená pre majiteľov domov, bytov, pozemkov a iných typov nehnuteľností, ktorí uvažujú o predaji alebo prenájme svojho majetku a potrebujú spoľahlivý odhad ich trhovej hodnoty.
  Prečo by ste mali využiť našu službu bezplatného ocenenia:
 • Profesionálny pohľad: Naše ocenenie vykonávajú skúsení odborníci s hlbokými znalosťami lokálneho trhu s nehnuteľnosťami. Využívame najnovšie trhové údaje a pokročilé hodnotiace metódy, aby sme zabezpečili, že ocenenie vašej nehnuteľnosti je čo najpresnejšie.
 • Objektívnosť a presnosť: Naším cieľom je poskytnúť vám objektívne a spravodlivé ocenenie vašej nehnuteľnosti. Odhad hodnoty je založený na komplexnej analýze viacerých faktorov vrátane polohy, veľkosti, stavu a aktuálnych trhových trendov.
 • Rýchlosť a pohodlie: Chápeme, že váš čas je cenný. Preto sme zaviedli efektívny proces, ktorý zabezpečuje, že dostanete ocenenie vašej nehnuteľnosti rýchlo a bez zbytočných komplikácií. Všetko, čo potrebujete urobiť, je vyplniť jednoduchý formulár na našej webovej stránke, a my sa postaráme o zvyšok.
 • Základ pre informované rozhodnutia: S presným ocenením vašej nehnuteľnosti môžete prijať informované rozhodnutia o jej predaji alebo prenájme. Či už plánujete nehnuteľnosť uviesť na trh, hľadáte financovanie alebo len chcete vedieť jej aktuálnu hodnotu, naše bezplatné ocenenie vám poskytne potrebný základ.
 • Bez záväzkov: Táto služba je úplne bezplatná a nevyžaduje od vás žiadne záväzky. Ponúkame ju ako súčasť nášho záväzku poskytovať hodnotu a podporu našim klientom pri ich rozhodovacích procesoch týkajúcich sa nehnuteľností.

 • Naše bezplatné ocenenie nehnuteľnosti je navrhnuté tak, aby poskytovalo rýchle, presné a dôveryhodné informácie, ktoré potrebujete na správne riadenie vašich nehnuteľností. Nechajte nás pomôcť vám odhaliť skutočnú hodnotu vášho majetku s profesionálnym a priateľským prístupom, na ktorý sa môžete spoľahnúť.

  Video obhliadka nehnuteľností:

  Video obhliadka nehnuteľnosti, V našej realitnej kancelárii sme si vedomí, že v dnešnej uponáhľanej dobe nemôže každý nájsť čas na osobnú návštevu každej nehnuteľnosti, ktorá ho zaujme. Preto sme sa rozhodli priniesť vám naše inovatívne riešenie - Video Obhliadky Nehnuteľností. Táto služba vám umožňuje pohodlne a bezpečne preskúmať vašu potenciálnu budúcu nehnuteľnosť z pohodlia vášho domova.
  Čo ponúka naša služba video obhliadok?:
 • Detailné Virtuálne Prehliadky: Naše video obhliadky poskytujú detailný pohľad na interiér aj exteriér nehnuteľnosti, vrátane všetkých hlavných miestností, záhrady a ďalších vonkajších priestorov. Video je natočené s použitím profesionálnej techniky, ktorá zaručuje vysokú kvalitu obrazu a zvuku.
 • Flexibilita: Video obhliadky si môžete pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek, stačí mať prístup na internet. Umožňuje to efektívnejšie plánovanie vašeho času a umožňuje vám zvážiť všetky možnosti bez nutnosti cestovať.
 • Interaktívne Prvky: Niektoré naše video obhliadky obsahujú interaktívne prvky, ktoré vám umožnia bližšie si prezrieť určité detaily alebo si vybrať, ktorú časť nehnuteľnosti si chcete pozrieť nasledujúcu.
 • Informačné Podklady: Ku každej video obhliadke poskytujeme podrobné informácie o nehnuteľnosti, vrátane jej rozlohy, dispozície, vybavenia a iných dôležitých charakteristík.

 • Prečo využiť našu službu Video Obhliadok?:
  Ušetrite Váš Čas: Nemusíte tráviť čas cestovaním na každú obhliadku osobne.
  Rozhodujte sa v Pokoji: Môžete si obhliadky pozrieť viackrát, diskutovať o nich s rodinou alebo priateľmi a rozhodnúť sa bez tlaku.
  Dostupnosť 24/7: Naše video obhliadky sú dostupné online kedykoľvek, čo vám umožňuje pracovať podľa vášho vlastného harmonogramu.
  video obhliadka nehnuteľnosti
  video obhliadka nehnuteľnosti

  Video obhliadka nehnuteľností

  Video obhliadka nehnuteľnosti, V našej realitnej kancelárii sme si vedomí, že v dnešnej uponáhľanej dobe nemôže každý nájsť čas na osobnú návštevu každej nehnuteľnosti, ktorá ho zaujme. Preto sme sa rozhodli priniesť vám naše inovatívne riešenie - Video Obhliadky Nehnuteľností. Táto služba vám umožňuje pohodlne a bezpečne preskúmať vašu potenciálnu budúcu nehnuteľnosť z pohodlia vášho domova.
  Čo ponúka naša služba video obhliadok?:
 • Detailné Virtuálne Prehliadky: Naše video obhliadky poskytujú detailný pohľad na interiér aj exteriér nehnuteľnosti, vrátane všetkých hlavných miestností, záhrady a ďalších vonkajších priestorov. Video je natočené s použitím profesionálnej techniky, ktorá zaručuje vysokú kvalitu obrazu a zvuku.
 • Flexibilita: Video obhliadky si môžete pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek, stačí mať prístup na internet. Umožňuje to efektívnejšie plánovanie vašeho času a umožňuje vám zvážiť všetky možnosti bez nutnosti cestovať.
 • Interaktívne Prvky: Niektoré naše video obhliadky obsahujú interaktívne prvky, ktoré vám umožnia bližšie si prezrieť určité detaily alebo si vybrať, ktorú časť nehnuteľnosti si chcete pozrieť nasledujúcu.
 • Informačné Podklady: Ku každej video obhliadke poskytujeme podrobné informácie o nehnuteľnosti, vrátane jej rozlohy, dispozície, vybavenia a iných dôležitých charakteristík.

 • Prečo využiť našu službu Video Obhliadok?:
  Ušetrite Váš Čas: Nemusíte tráviť čas cestovaním na každú obhliadku osobne.
  Rozhodujte sa v Pokoji: Môžete si obhliadky pozrieť viackrát, diskutovať o nich s rodinou alebo priateľmi a rozhodnúť sa bez tlaku.
  Dostupnosť 24/7: Naše video obhliadky sú dostupné online kedykoľvek, čo vám umožňuje pracovať podľa vášho vlastného harmonogramu.
  homestaging

  Homestaging:

  Homestaging, známy aj ako príprava nehnuteľnosti na predaj, je kľúčová služba, ktorú naša realitná kancelária ponúka s cieľom maximalizovať atraktivitu vašej nehnuteľnosti pre potenciálnych kupujúcich. Cieľom homestagingu je zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti a skrátiť čas potrebný na jej predaj, a to všetko s minimálnymi investíciami. Nižšie nájdete detailný popis našich služieb homestagingu, ktoré sú navrhnuté tak, aby vašu nehnuteľnosť predstavili v najlepšom svetle.
  Profesionálna príprava nehnuteľnosti na predaj:
 • Konzultácie s Homestaging expertom: Naši odborníci na homestaging poskytnú individuálne konzultácie, počas ktorých preskúmajú vašu nehnuteľnosť a navrhnú konkrétne zmeny a úpravy, ktoré zvýšia jej atraktivitu.
 • Úpravy Interiéru: Od malých úprav, ako je preusporiadanie nábytku, až po významnejšie zásahy, ako je výmena dekorácií alebo menšie renovácie, naše služby sú navrhnuté tak, aby zvýraznili silné stránky vašej nehnuteľnosti a minimalizovali jej slabé stránky.
 • Profesionálne fotografie: Kvalitné fotografie sú neoddeliteľnou súčasťou úspešného predaja nehnuteľnosti. Po dokončení homestagingu zabezpečíme profesionálne fotografovanie vašej nehnuteľnosti, aby sme zabezpečili, že bude na fotografiách vyzerať čo najlepšie.
 • Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti: Cieľom homestagingu je nielen zlepšiť vizuálny dojem, ale aj zvýšiť trhovú hodnotu nehnuteľnosti. Klienti, ktorí využili naše služby homestagingu, často dosiahnu vyššiu predajnú cenu.

 • Rýchlejší predaj: Štatistiky ukazujú, že nehnuteľnosti, ktoré prešli procesom homestagingu, sa predávajú rýchlejšie v porovnaní s neupravenými nehnuteľnosťami. Naším cieľom je skrátiť čas vašej nehnuteľnosti na trhu.
  homestaging

  Homestaging

  Homestaging, známy aj ako príprava nehnuteľnosti na predaj, je kľúčová služba, ktorú naša realitná kancelária ponúka s cieľom maximalizovať atraktivitu vašej nehnuteľnosti pre potenciálnych kupujúcich. Cieľom homestagingu je zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti a skrátiť čas potrebný na jej predaj, a to všetko s minimálnymi investíciami. Nižšie nájdete detailný popis našich služieb homestagingu, ktoré sú navrhnuté tak, aby vašu nehnuteľnosť predstavili v najlepšom svetle.
  Profesionálna príprava nehnuteľnosti na predaj:
 • Konzultácie s Homestaging expertom: Naši odborníci na homestaging poskytnú individuálne konzultácie, počas ktorých preskúmajú vašu nehnuteľnosť a navrhnú konkrétne zmeny a úpravy, ktoré zvýšia jej atraktivitu.
 • Úpravy Interiéru: Od malých úprav, ako je preusporiadanie nábytku, až po významnejšie zásahy, ako je výmena dekorácií alebo menšie renovácie, naše služby sú navrhnuté tak, aby zvýraznili silné stránky vašej nehnuteľnosti a minimalizovali jej slabé stránky.
 • Profesionálne fotografie: Kvalitné fotografie sú neoddeliteľnou súčasťou úspešného predaja nehnuteľnosti. Po dokončení homestagingu zabezpečíme profesionálne fotografovanie vašej nehnuteľnosti, aby sme zabezpečili, že bude na fotografiách vyzerať čo najlepšie.
 • Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti: Cieľom homestagingu je nielen zlepšiť vizuálny dojem, ale aj zvýšiť trhovú hodnotu nehnuteľnosti. Klienti, ktorí využili naše služby homestagingu, často dosiahnu vyššiu predajnú cenu.

 • Rýchlejší predaj: Štatistiky ukazujú, že nehnuteľnosti, ktoré prešli procesom homestagingu, sa predávajú rýchlejšie v porovnaní s neupravenými nehnuteľnosťami. Naším cieľom je skrátiť čas vašej nehnuteľnosti na trhu.

  Právny servis:

  Odborné právne poradenstvo pre vaše potreby, V našej realitnej kancelárii chápeme, že každá transakcia s nehnuteľnosťou je jedinečná a môže priniesť rôzne právne výzvy. Aby sme zabezpečili hladký priebeh vašich realitných obchodov, ponúkame komplexné právne služby, ktoré pokrývajú všetky aspekty kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Náš tím je tu, aby vám poskytol profesionálne poradenstvo a podporu. Všetky právne služby sú poskytované advokátskou kanceláriou.
  Naše právne služby zahŕňajú:
 • Právne poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľnosti: Poskytujeme odborné právne poradenstvo týkajúce sa všetkých aspektov kúpy a predaja nehnuteľnosti, vrátane zmlúv, due diligence (dôkladnej kontroly), zápisov do katastra nehnuteľností a daňových dôsledkov.
 • Prenájom a správa nehnuteľností: Ponúkame právne služby týkajúce sa prenájmu nehnuteľností, vrátane prípravy a revízie nájomných zmlúv, riešenia sporov medzi nájomcami a prenajímateľmi a poradenstvo týkajúce sa práv a povinností strán.
 • Právne zastúpenie: Zastupujeme našich klientov v právnych konaniach súvisiacich s nehnuteľnosťami, vrátane sporov, vyvlastnenia, stavebných povolení a iných právnych záležitostí.
 • Riešenie sporov a mediácia: Ponúkame služby v oblasti riešenia sporov týkajúcich sa nehnuteľností, vrátane mediácie a arbitráže, s cieľom nájsť efektívne a spravodlivé riešenie pre všetky zúčastnené strany.
 • Poradenstvo v oblasti nehnuteľnostného práva: Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti aktuálnych zákonov a predpisov týkajúcich sa nehnuteľností, aby sme zabezpečili, že vaše transakcie sú v plnom súlade s platnou legislatívou.
 • Právny servis
  Právny servis

  Právny servis

  Odborné právne poradenstvo pre vaše potreby, V našej realitnej kancelárii chápeme, že každá transakcia s nehnuteľnosťou je jedinečná a môže priniesť rôzne právne výzvy. Aby sme zabezpečili hladký priebeh vašich realitných obchodov, ponúkame komplexné právne služby, ktoré pokrývajú všetky aspekty kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Náš tím je tu, aby vám poskytol profesionálne poradenstvo a podporu. Všetky právne služby sú poskytované advokátskou kanceláriou.
  Naše právne služby zahŕňajú:
 • Právne poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľnosti: Poskytujeme odborné právne poradenstvo týkajúce sa všetkých aspektov kúpy a predaja nehnuteľnosti, vrátane zmlúv, due diligence (dôkladnej kontroly), zápisov do katastra nehnuteľností a daňových dôsledkov.
 • Prenájom a správa nehnuteľností: Ponúkame právne služby týkajúce sa prenájmu nehnuteľností, vrátane prípravy a revízie nájomných zmlúv, riešenia sporov medzi nájomcami a prenajímateľmi a poradenstvo týkajúce sa práv a povinností strán.
 • Právne zastúpenie: Zastupujeme našich klientov v právnych konaniach súvisiacich s nehnuteľnosťami, vrátane sporov, vyvlastnenia, stavebných povolení a iných právnych záležitostí.
 • Riešenie sporov a mediácia: Ponúkame služby v oblasti riešenia sporov týkajúcich sa nehnuteľností, vrátane mediácie a arbitráže, s cieľom nájsť efektívne a spravodlivé riešenie pre všetky zúčastnené strany.
 • Poradenstvo v oblasti nehnuteľnostného práva: Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti aktuálnych zákonov a predpisov týkajúcich sa nehnuteľností, aby sme zabezpečili, že vaše transakcie sú v plnom súlade s platnou legislatívou.

 • Nájom plus+

   jasné pravidlá nájmu + férové vyúčtovanie dôraz na dobré vzťahy +  pomoc pri problémoch = spokojný nájomca a prenajímateľ 

  Desatoro pravidiel Nájmu plus+

  Pravidlá a nájomnú zmluvu dodržiavame, lebo ich dodržiavať chceme.

  Čas pred podpisom zmluvy – čas zoznámiť sa.

  Šetríme životné prostredie, energie a zariadenie bytu.

  Neskúšame trpezlivosť susedov.

  Chránime súkromie nájomcu a vážime si ochotu prenajímateľa.

  Nájom platíme vždy riadne a včas.

  Komunikujeme, čím vopred predchádzame nezhodám.

  Byt odovzdávame načas, v stave, aký sme si dohodli.

  Kauciu a energie vyúčtujeme férovo.

  To si individuálne dohodnú nájomca s prenajímateľom za pomoci makléra.


  Nájom plus+

   jasné pravidlá nájmu + férové vyúčtovanie dôraz na dobré vzťahy +  pomoc pri problémoch = spokojný nájomca a prenajímateľ 

  Desatoro Nájmu plus+

  Prvé pravidlo
  Pravidlá a nájomnú zmluvu dodržiavame, lebo ich dodržiavať chceme.

  Druhé pravidlo
  Čas pred podpisom zmluvy – čas zoznámiť sa.

  Tretie pravidlo
  Šetríme životné prostredie, energie a zariadenie bytu.

  Štvrté pravidlo
  Neskúšame trpezlivosť susedov.

  Piate pravidlo
  Chránime súkromie nájomcu a vážime si ochotu prenajímateľa.

  Šieste pravidlo
  Nájom platíme vždy riadne a včas.

  Siedme pravidlo
  Komunikujeme, čím vopred predchádzame nezhodám.

  Ôsme pravidlo
  Byt odovzdávame načas, v stave, aký sme si dohodli.

  Deviate pravidlo
  Kauciu a energie vyúčtujeme férovo.

  Desiate pravidlo
  To si individuálne dohodnú nájomca s prenajímateľom za pomoci makléra.

  O našich službách už viete. Teraz nás môžete kontaktovať a naša spolupráca sa môže úspešne začať.
  You don't have permission to register